Image 01

Het bos

Newsitems-9487-attachment1_natuurmuseum_fryslan_soortenweekend

Het Leeuwarder bos is gesitueerd aan de noordrand van de stad Leeuwarden. De aanplant van het bos was een initiatief van de Face Foundation, een stichting die wereldwijd bossen aanplant ter compensatie van de CO2 uitstoot. FACE staat voor Forest Absorbing Carbondioxide Emissions. De aanleg startte in 1992 en werd in 1996 afgerond. Inmiddels is het uitgegroeid tot een 140 hectare groot recreatiebos met een multifunctioneel karakter en een soortenrijke flora en fauna. Behalve ten behoeve van recreatie vervult het ook een functie voor de natuur, het landschap en de houtproductie.

bos3a  Er zijn al honderden soorten planten, dieren en paddenstoelen vastgesteld in het Leeuwarder bos.

Het actuele weer in Leeuwarden: